top of page

individuele sessies

opstellingen
& familieopstellingen

In een systemisch interview zoek ik naar feiten die verband zouden kunnen houden met jouw probleem.

Met de informatie die je me geeft kies ik samen met jou om bepaalde elementen op te stellen. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van vloerankers en voorwerpen. Vervolgens geef jij die een plaats in de ruimte , dit gebeurt snel en zonder na te denken.

Deze opstelling bekijken we dan samen en ik help je om dingen te zien en leg je uit wat die betekenen volgens de systemische wetten.

Indien nodig ga ik zelf als facilitator me gaan inleven, representeren in de opgestelde elementen net zoals tijdens een opstelling in groep. Ook jij kan dit doen indien je wenst en indien van toepassing om een eventuele blokkade op te heffen. 

Door elementen te verplaatsen of te werken met zinnen kan er in jouw iets bewegen.

Opstellingen maken datgene zichtbaar waar jouw brein zelf niet bij kan.

Het onbewuste wordt dus bewust.

spiegelsessie
& systemische sessie

Aan de hand van een gesprek gaan we samen op zoek naar patronen die zich herhalen in jouw leven.

Ook gaan we voelen naar de onderstroom van gebeurtenissen die zich voordoen. We duiken samen de diepte in en komen zo bij de kern van jouw probleem.

Spiegeltechnieken en systeemtherapie komen hier dikwijls van pas.  

Door dit de doen krijg je nieuwe inzichten over jezelf of de situatie waar je je in bevind.

We voelen en doorvoelen wat nodig is op een veilige en geborgen manier. Dan pas is er verandering en beweging mogelijk.

Deze sessies kunnen afzonderlijk opgestart worden zonder het opstellingswerk.  Indien er een opstelling aan vooraf is gegaan gaan we 1 a 2 weken later even reflecteren d.m.v. een individuele sessie.

Samen kijken we wat dit alles met zich mee bracht en welke richting je verder uit kan.

LICHAAMsgerichte en/of trancereis sessie

Met een lichaamsgerichte sessie die eventueel overgaat in een trancereis gaan we op verkenning in jouw lichaam. Zit er spanning , angst, pijn of iets anders en wat komt dit jou brengen.  Ons lichaam is voor ons en niet tegen ons en geeft vele signalen af met een duidelijke boodschap. In de westerse wereld zijn we jammer genoeg afgeleerd om hiernaar te luisteren en gaan we dergelijke symptomen in de kiem smoren via medicatie, verslaving of andere coping mechanismes. 

Door middel van ademhaling, bepaalde lichaamshoudingen en visualisatie, zakken we alsmaar dieper n jouw staat van zijn waardoor ook jouw zenuwstelsel kan ontprikkelen en vastgelopen energie opnieuw kan gaan stromen.

Indien we verder gaan tot een trancereis zal ik  aangepaste muziek gebruiken, drums, ratels, stemvorken  en verschillende healingstechnieken. 

Geschikt voor iedereen die zichzelf wilt bevrijden op een diepere level tijdens zijn of haar transformatieproces. 

BIJDRAGe

Individuele sessie 1u tot 1,5u.

De bijdrage is 80 € excl btw voor 1 uur.

Per 5 min extra + 5 €

Maximaal te verlengen tot 1,5u.

Zo kan je comfortabel op je eigen tempo en aangepast aan jouw behoeften werken.

Koppelsessie duurt tot 1,5u 

De bijdrage is  €160 excl btw.

Opstellingendag 

De bijdrage is €140 excl btw.

Satya moments halve dag

De bijdrage is 95€.

Annuleringsbeleid:

Annulering dient 48 uur van tevoren per e-mail gebeuren, tenzij anders vermeld bij het evenement. Indien een afspraak niet op tijd wordt geannuleerd, zal de sessie in rekening worden gebracht. Uw afspraak wordt behandeld als een waardevol concert- of evenementticket; net zoals u zo'n ticket niet zomaar kunt retourneren aan de organisator of de locatie, zo is het ook met uw plek in onze sessie.

Het is echter mogelijk om uw plek aan iemand anders over te dragen of om tijdig te annuleren.

bottom of page