top of page

OPSTELLINGEN

Sommige gebeurtenissen tillen je op als persoon en andere gebeurtenissen brengen je in een (onbewuste) herhaling van patronen. Er kan bvb sprake zijn van onopgeloste zaken in jouw

(familie- of organisatie-) systeem, die op zich worden doorgegeven aan de volgende generaties. Dit kan invloed  hebben op jouw relaties, jouw kinderen,  jouw job, je gezondheid, enz.

 

​In een opstelling wordt helder hoe jij in verhouding staat tot anderen. Blinde vlekken worden zichtbaar door dat andere deelnemers dienen als representant van de mensen om jou heen. Ze stellen zich op een bepaalde wijze in de ruimte op, die precies lijkt op jouw situatie. Na de diagnose wordt gekeken welke interventies mogelijk zijn, zodat jij en je systeem nog meer in hun kracht komen te staan.

 

Door een opstelling dienen zich oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die zal doorwerken in je leven. De ervaring leert dat bijna iedereen zich altijd verrijkt en gesterkt voelt na een opstellingsdag. 

​De opstellingen van Felke baden in kracht en zachtheid, en laten geen ruimte voor oordeel. Felke verbindt mensen met elkaar waardoor er ruimte ontstaat die voorheen niet gevoeld werd. ​Het is een fascinerend en uniek proces dat je waardevolle inzichten geeft en niet zelden leidt tot een totaal nieuwe levenshouding en -visie.

WELKE
RESULTATEN KAN
JE VERWACHTEN?

Vanaf de eerste opstelling  krijgen  mensen zicht op een oplossingsrichting. Wat zorgt voor opluchting en helderheid. Vaak hadden ze zich verzoend met het feit dat hun kwestie onoplosbaar was. ​Meer energie, kracht, levenslust, liefde, verbeterde relaties, verbeterde gezondheid enz. zijn positieve gevolgen hieruit. 

 

​Door de nieuw verkregen inzichten kan je op een zachte manier kijken naar jouw situatie en jezelf wat heel wat rust met zich meebrengt. ​Ook kan je bvb de reden weten waarom bepaalde zaken niet goed lopen in je bedrijf en wat je hieraan kan doen om dit te veranderen.

enkele mooie getuigenissen

“Gisteren krabde ik een fijn laagje verdriet weg. Achteraf bleken mijn ogen onwaarschijnlijk te glanzen. Ik deed een ‘familieopstelling’. Niet voor doetjes. Wel voor mensen die hun glans verloren, en bereid zijn om te graven. Want als gevoel de ruimte krijgt, verandert leegte in ruimte.” 

 

—  J. V.

FAMILIE opstellingen

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Bij Felke haar aanpak wordt je je bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, door het vooral  te gaan voelen in je lichaam. En niet enkel via je ratio.

 

Jouw gebeurtenissen in je dagelijkse leven staat in relatie tot je plek in je familiesysteem. Als je goed op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je hedendaagse leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen.

 

Een familieopstelling doe je zonder de aanwezigheid van je partner, familie etc. Je hoeft hen niet te betrekken in je eigen proces. Het mag wel. Je schrijft je individueel in voor een opstellingendag.

organisatie opstellingen

Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent.​

 

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden. Tegen deze systemische principes ingaan, werkt uiteindelijk altijd tegen je en kost je nodeloos veel energie.  Als je dit ervaart in een organisatieopstelling, begrijp je beter hoe je een bepaald patroon in een organisatie kunt keren. Duidelijk wordt dan hoe zowel jij als de organisatie in je kracht kan komen.

 

Je kunt je individueel aanmelden voor een opstellingsdag waarbij je organisatievraagstuk aan de orde komt. Je kunt ook met een team een opstelling doen. Hierbij wordt de integriteit van iedereen bewaakt.

FAMILIE

individuele sessies

INDIVIDUEEL

opstellingen

In een systemisch interview zoek ik naar feiten die verband zouden kunnen houden met jouw probleem. Met de informatie die je me geeft kies ik samen met jou om bepaalde elementen op te stellen. Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van vloerankers en voorwerpen. Vervolgens geef jij die een plaats in de ruimte , dit gebeurt snel en zonder na te denken.

Deze opstelling bekijken we dan samen en ik help je om dingen te zien en leg je uit wat die betekenen volgens de systemische wetten. Hierna ga ik zelf als facilitator me gaan inleven, representeren in de opgestelde elementen net zoals tijdens een opstelling in groep. Ook jij kan dit doen indien je wenst.

Door elementen te verplaatsen of te werken met zinnen kan er in jouw iets bewegen. Opstellingen maken datgene zichtbaar waar jouw brein zelf niet bij kan. het onbewuste wordt dus bewust.

gesprekstherapie
& spiegelen

Aan de hand van een gesprek gaan we samen op zoek naar patronen die zich herhalen in jouw leven. Ook gaan we voelen naar de onderstroom van gebeurtenissen die zich voordoen. We duiken samen de diepte in en komen zo bij de kern van jouw probleem.

Spiegeltechnieken komen hier dikwijls van pas.  

Door dit de doen krijg je nieuwe inzichten over jezelf of de situatie waar je je in bevind. We voelen en doorvoelen wat nodig is op een veilige en geborgen manier. Dan pas is er verandering/beweging mogelijk.

Deze sessies kunnen afzonderlijk opgestart worden zonder het opstellingswerk.  Indien er een opstelling aan vooraf is gegaan gaan we 1 a 2 weken later even reflecteren d.m.v. een individuele sessie.

Samen kijken we wat dit alles met zich me bracht en welke richting je verder uit kan.

 

LICHAAMSWERK

Met lichaamswerk brengen we jouw energieveld opnieuw in balans. Dit door middel van ademhalingstechnieken, bepaalde lichaamshoudingen en/of een energetische behandeling op de massagetafel.

Ideaal bij onrust, angst, verdriet, zwaarte, ziekte, pijn en depressie.

Na en tijdens het lichaamswerk kan

je  meer rust ervaren, minder pijn en nadien ook meer levensenergie.

Ook preventief werkt het heel goed om dit op regelmatige basis te doen.

Voor een fysieke en emotionele optimale gezondheid.

Sowieso werkt het deugdzaam en rustgevend  om even op de massagetafel te liggen en te niksen.

Lichaamswerk kan ook gecombineerd worden bij alle andere individuele sessies. 

BIJDRAGe

Gesprekstherapie 75 euro (60min)

Koppelsessie 151 euro (90 min)

Spiegelsessie 75 euro (60 min))

Lichaamswerk 75 euro (60min)

Per 15 min extra 15 euro

Opstellingen

Volle dag: 130 euro

Individueel:  105 euro

Annulering dient 48u op voorhand te gebeuren zodat iemand anders jouw plek kan innemen. 

Indien dit niet gebeurd wordt het volledige bedrag aangerekend.

Organiseer je graag zelf iets in jouw buurt?

Of misschien beschik je zelf over een leuke ruimte?

Dan kom ik graag langs.

min 6 personen.

Contacteer me voor meer info.

bottom of page